Mini truck park Koloveč

Od května 2020 máme pronajaty prostory v Kolovči (cca 16km od Domažlic) kde je vybudované stabilní klubové zázemí pro RC modely kaminonů, stavební a zemědělské techniky na cca 180m2.

 

 

 

 

Vzhleden k placení mešíčního nájmu který platí někteří členové, byl stanoven i poplatek pro modoláře kteří by měli zájem si přijet zajezdit se svým modelem a to následovně:

Celodenní ježdění pro nečlena klubu: 200,-Kč

 

 

Během ledna 2021 probíhá přestavba části silnic: